Praktisk info

Linderækkerne

Linderækkerne

Hvem står bag Linderækkerne?

AlmenBolig+ Linderækkerne er tegnet af Tegnestuen Vandkunsten, der har søgt inspirationen til boligerne fra Kartoffelrækkerne i det centrale København. Kartoffelrækkerne er et af Københavns mest populære familieområder, der blev opført i 1800-tallet, hvor relativt små boliger står i snorlige rækker. Linderækkerne i Jyllinge har handlet om at bygge robuste, smukke og enkle boliger til familier, der ønsker at sætte deres præg på boligen og den tilhørende have. 


Beskrivelse af konceptet

Afdelingen opføres efter AlmenBolig+ konceptet, som overlader størstedelen af den daglige drift af udendørs arealer og bygninger til beboerne selv. I AlmenBolig+ konceptet er beboere med til at vedligeholde afdelingen fx ved at slå græs, feje og rydde sne på egne og fælles arealer, da der ikke er noget ejendomskontor tilknyttet afdelingen. Yderligere giver konceptet beboerne mulighed for at lave indvendige ændringer på boligerne efter gør-det-selv-princippet. F.eks. ved at opføre flere vægge (vist med stiplede linier  på boligplanerne). Boligernes

ventilation og varme er forberedt til beboernes eventuelle ændringer af vægge. Angivelsen af antal rum på planerne er derfor vejledende og skal ses som potentiale, hvis man sætter maksimum antal vægge op i boligen. 

 

Boligerne

Linderækkerne er en rækkehusbebyggelse, der består af 45 familieboliger, som varierer i størrelsen fra 48 til 115 m2. Bygningerne er opført som 11 rækkehuse omkring to grønne haverum og parkeringsarealer i hhv. nord og syd.  Bygningerne er i to etager, med en 1. etages stue/ opholdsdel ind mod haverummene, så der sikres bedst mulige solforhold for eftermiddags- og formiddagssol.


Boligerne indeholder et gennemlyst køkken og stue/ ophold i stueplan, mens 1. salen primært indeholder værelser eller ekstra opholdsareal. I gavlboligerne er der fra 1. salen adgang til en terrasse med udsigt over området.


Alle bygningerne er beklædt i grøn naturskifer, og omkring terrasser og indgange er der monteret listebeklædning i asketræ. Alle vinduerne fremstår i råalurammer med den gående ramme (den del som kan åbnes) i hårdt træ. Med tiden vil facaderne ældes, så træet står sølvfarvet til den grønlige naturskifer.


Parkering

Der er etableret to parkeringsområder i bebyggelsen med ialt 45 pladser hvor der er mulighed for, at vi kan beslutte at udvide med 17 ekstra pladser. Mod nord ligger 24 pladser  + 8 udlæg og mod syd 21 pladser + 9 udlæg. (Se også side 9 for afstand til boliger) Pladserne er fælles og altså ikke private. Derfor er der ingen garanti for, at i kan parkere lige udenfor din bolig.


Af de 45 parkeringspladser, er to normal størrelse handicap-parkeringspladser (3.35x5 m) Udover de 45 pladser, er der plads  parkering af handicapbus (3,35 x8m) en i nord og en i syd.


Cykelparkering sker i egen gårdhave eller depotskur.


Boligarealer

Boligens areal er opmålt i henhold til BBR (Bygnings- og Boligregistret), dvs. i bruttoarealer (inklusive vægge).

 

Landskab

Fra nord til syd er bebyggelsens have- og parkeringsrum forbundet af en intern fælles adgangssti, som binder bebyggelsen sammen og skaber uformelle mødesteder.


Fra adgangsstierne ved parkeringsarealerne får man adgang til boligen via en lille gårdhave, så man nemt og bekvemt kan gå direkte ind i køkkenet med indkøbsposer. Det er også her husholdningsaffald, depotskur på 3 m2 og postkassen står. Der er belysning ved hver hoveddør så man kan låse sig ind, selv om det er blevet mørkt. Skurene er placeret, så der skabes en naturlig grænse imellem gårdhave og adgangssti. På den måde undgås direkte indblik til boligerne.


På den anden side af bygningen findes en hævet træterrasse i tilknytning til stue/ophold. Hver terrasse er adskilt med et træespalier med lister af asketræ, hvorpå der klatrer slyngplanter.


Boligen har beholder til restaffald i tilknytning til gårdhaven. Øvrig sortering sker i to centralt placerede, afskærmede affaldsstationer beliggende i bebyggelsens nordlige og sydlige del, langs den indre fælles sti i bebyggelsen. (se markering på oversigtsplanen).


Boligerne udformes med niveaufri indgang til alle boliger i stueetager, hvilket betyder, at man som gangbesværet har mulighed for at gå ind i boligerne uden trin eller ramper.

 

Kvarteret

Vest for bebyggelsen ligger Jyllinges sportsbaner og grønne fritidstilbud. I kvarteret ligger desuden flere børneinstitutioner, uddannelsessteder, idrætsmuligheder og kulturelle institutioner (se kort side 3). 


Bæredygtighed i byggeriet

Byggeriet er gennemgående bæredygtigt. Boligerne er bygget som moduler i træ. Indretningen er udviklet til at være fleksibel, således boligen kan ændres over tid. Taget beklædes med sort tagpap med indbyggede solceller (se tagplaner på næste side) og ovenlysvinduer. Rækkehusene vil med tiden fremstå med frodige haver, grønne fællesrum med høje græsser,  prydæbler langs parkeringsarealerne og med lindetræer langs Lindbjervej, som vejnavnene indikerer. Projektet understøtter en høj grad af social bæredygtighed, idet der er skabt uformelle mødesteder af forskellig karakter i bebyggelsen.

 

Har du lyst til at læse mere, download brochure for byggeriet her

 

/Files/Linderækkerne/Udlejningsbrochure for Linderækkerne.pdf